Subvenció de la Diputació de Tarragona pels actes del 50è aniversari del Poliesportiu

Subvenció de la Diputació de Tarragona pels actes del 50è aniversari del Poliesportiu

Nom de la línia de subvenció: convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

Actuació subvencionada: Actes commemoratius del 50è aniversari del Poliesportiu de Riudecols.

Financiat per: Diputació de Tarragona.