INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Tractament de dades: Queixes i suggeriments. Responsable: El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Riudecols c/ de la Parra, 2-43390 Telèfon: 977 81 70 09.

Més informació