Troba’ns

C. La Parra, 2
43390 – Riudecols

Horaris:

Matins: dilluns, dimecres i divendres de les 10:00 a les 13:00 h.
Tardes: dilluns de les 17:00 a les 19:00 h
Dimarts i Dijous: TANCAT

**Gestió de padró i canvis de domiciliacions: els matins, de les 11:00h a les 13:00h; i tots els dilluns a la tarda.

Telèfons: 977 81 70 09 i 627 30 67 45

Formulari de contacte
  INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  Tractament de dades: Queixes i suggeriments.
  Responsable: El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Riudecols c/ de la Parra, 2-43390 Telèfon: 977 81 70 09. A/e: dpd@riudecols.cat
  Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona. Subunitat de Protecció de dades i Transparència C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001Tarragona. Telèfon: 977 29 66 99 A/e: sam.protecciodades@dipta.cat
  Finalitat: Gestió de les queixes i suggeriments adreçats a l'Ajuntament de Riudecols
  Legitimació del tractament: Article 6.1 C) del RGPD compliment d'obligacions legals
  Procedència de les dades: De la persona interessada o representant legal
  Destinataris de les dades: No se'n preveuen
  Verificació de dades: Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD
  Quins son els vostres Drets?: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació, oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat, dirigint escrit al responsable del tractament a la direcció abans mencionada.
  Obligatorietat: Les dades son obligatòries per a tramitar la sol·licitud
  Informació addicional: Podeu accedir a la informació complerta sobre protecció de dades, al següent enllaç:
  https://www.seu-e.cat/ca/web/riudecols/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la Política de privadesa i els Termes i condicions de Google.