Urbanisme: POUM

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un document que qualsevol interessat/da en fer qualsevol modificació a la seva llar, o construir qualsevol nou habitatge, o altres construccions, hauria de consultar.

El POUM de Riudecols actual i vigent és de l’any 2014.