Convocatòria de ple extraordinari 13-06-2024

Convocatòria de ple extraordinari 13-06-2024

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple extraordinari.

Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Beatriz Mayordomo Pujol
Secretari/ària: Carlos Ledo Pérez
Dia: 13 de juny de 2024
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

 

Ordre del dia:

Àrea d’Alcaldia
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari de 15 de maig de 2024.
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 244 al núm. 431 de 2024.
3. Assumptes d’alcaldia.

Àrea de Secretaria
4. Dació de compte del decret 428/2024 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2023.
5. Aprovació i publicació de la massa salarial de l’exercici 2024 del personal laboral de l’Ens.
6. Desistiment de l’adjudicació les obres del projecte “Arranjament de l’antic ajuntament com hotel d’entitats” del municipi de Riudecols.
7. Aprovació del calendari de festius de l’any 2025.
8. Aprovació Inicial de la modificació de l’ordenança núm. 24 de la Taxa de la llar d’infants.
9. Aprovació inicial del pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI).
10. Assumptes de secretaria.

BEATRIZ MAYORDOMO PUJOL
Alcaldessa de Riudecols.