2018

Subvencions Diputació de Tarragona 2018

 • Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal: 10.377,50 €
 • PAES: Millora de l’enllumenat públic, 13.152,00 €
 • PAM: Renovació dels serveis i pavimentació d’un tram del carrer de Dalt, 133.869,00 €
 • Actuacions per protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de banys (platges i piscines): 6.057,03 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà: 2.337,37 €
 • Realització de programes i activitats culturals: 575,23 €
 • Inversions en equipaments municipal d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural: 5.000,00 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: periodomèstics, 2.283,08 €, plagues, 2.799,72 €
 • Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals: 956,91 €
 • Excepcionals: Transport aigua potable en camions cisterna 7.277,00 €.
 • Interessos de préstecs: 115,48 €.