2014

Subvencions Diputació de Tarragona 2014

 • Pla d’acció municipal actuació: amortització de préstec 97.449,49 €
 • Pla d’acció municipal: despeses corrents 2014 18.494,47 €
 • Gestió i funcionament dels equipaments municipals: 2.587,80 €
 • Programes i activitats culturals: 563,15 €
 • Socorrista piscines: 7.787,85 €
 • Interessos de préstecs: 948,74 €
 • Centres de primer cicle educació infantil: 5.040 €
 • Conservació i manteniment del consultori mèdic local: 2.988,01 €
 • Inversions equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars: 5.840,35 €
 • Gestió i funcionament d’equipaments municipals d’interès ciutadà: 2.587,80 €
 • Actuacions de protecció de la salut publica reducció de la proliferació d’animals peridomèstics: 5.613 € i control de plagues (mosquit tigre i /o mosca): 3.538,02 €
 • Actuacions de protecció de salut publica per la millora qualitat de l’aigua de consum humà: 5.777,60 €
 • Presidència, subvencions de caràcter singular extraordinari o urgent, adquisició d’una màquina escombrador: 7.000 €
 • Presidència, subvencions de caràcter singular extraordinari o urgent, adquisició d’una màquina escombrador: 13.000 €
 • Pis: arranjament ferm en zones malmeses vials públics nucli Riudecols: 22.999,29 €
 • Excepcionals. Reparació urgent pluvials a la CN-420: 1.177,35 €