2021

Subvencions Diputació de Tarragona 2021

Actuacions realitzades per la Diputació de Tarragona durant el 2021

E-CATÀLEG

 

DATA ACTUACIÓ

GRUP

ESPECTACLE

IMPORT

26/06/2021

Mira com ballen!

Mira com disfruten!

2.200,00 €

27/06/2021

Orquestra La Continental

Cinema a la fresca

1.400,00 €

28/06/2021

Varietats 2020

Humor 2021

2.904,00 €

29/06/2021

Wonder Dance

Espectacle de balls variats

900,00 €

29/06/2021

Gabini Dixie Band

Espectacle còmic musical

900,00 €

03/10/2021

La Suite Produccions

La Intervenció

1.150,00 €

12/12/2021

Varietats 2020

Espectacle 4

968,00 €

12/12/2021

Wonder Dance

Espectacle de balls variats-7

1.000,00 €

 

 

PAM 2021

 

ACTUACIÓ

IMPORT

Urbanització de la vorera del Nou Vial

80.000,00 €

 

 

 

MEDI AMBIENT

 

SUBVENCIÓ

ACTUACIÓ

IMPORT

Fenòmens meteorològics/Excepcionals

Reparació col·lector C. Del Roser 

6.325,68 €

Transició energètica i Acció climàtica

Millores recollida “Porta a Porta”

Renovació enllumenat públic “Urbanització Riu Club”

8.363, 38 €

18.711,34 €

 

CULTURA

 

SUBVENCIÓ

ACTUACIÓ

IMPORT

Activitats culturals singulars

Commemoració 50 anys del Poliesportiu

17.248,00 €

 

 

SALUT PÚBLICA

 

SUBVENCIÓ

ACTUACIÓ

IMPORT

Salut pública

  • Socorrista i agent cívic en la piscina municipal
  • Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà
  • Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals
  • Adquisició d’equips de protecció individuals i material de desinfecció
  • Condicionament dels consultors mèdics locals de titularitat municipal

26.432,49 €

 

 

 

EDUCACIÓ

 

SUBVENCIÓ

ACTUACIÓ

IMPORT

Programa extraordinari llars d’infants públiques

Servei llar d’infants municipal

Curs 19/20

7.122,50 €

 

 

 

Nom de la línia de subvenció: convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

Actuació subvencionada: Actes commemoratius del 50è aniversari del Poliesportiu de Riudecols.

Financiat per: Diputació de Tarragona.