Consultori mèdic

Carrer de la Parra, 2

Telèfon d’atenció al públic:
977 56 03 55

Telèfon metge/ssa: 662 32 01 07
Telèfon infermer/a: 657 13 72 53