2016

Subvencions Diputació de Tarragona 2016

 • Pam despesa corrent: 18.494,47 €
 • Seguretat a zones de bany (piscines): 6.665,13 €
 • Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars: manteniment: 7.702,40 €
 • Inversions: 5.194,59 €
 • Plagues: 2.476,27 €
 • Actuacions de protecció de salut pública, control de plagues: periodomèstics: 3.364,33 €
 • Manteniment: 2645,36 €
 • Consultoris mèdics: 2.955,12 €
 • Activitats culturals: 428,81 €
 • Interessos de préstecs: 115,48 € i 230,96 €
 • Excepcionals (reparació urgent tram xarxa general sanejament C. Mig): 7.765,92 €
 • Programa extraordinari centres de primer cicle d’educació infantil titularitat municipal 2015-2016: 5.302,50 €
 • Pla d’acció municipal: urbanització del nou carrer entre el C. a – C. Catalunya, 1a. fase: 135.202,43 €