2015

Subvencions Diputació de Tarragona 2015

 • Pam despesa corrent: 18.494,47 €
 • Caràcter excepcional sam: 5.429,51 €
 • Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones de bany (piscines): 7.702,40 €
 • Consultoris mèdics: 1.487,54 €
 • Activitats culturals: 480,67 €
 • Gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà: 2.943,90 €
 • Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars: 5.975,40 €
 • Interessos de préstecs: 461,92 €
 • Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal: 4.252,50 €
 • Gestió i funcionament d’equipaments municipals d’interès ciutadà: 2.587,80 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua: inversions: 4.724 €
 • Manteniment: 1829,30 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública control de plagues: mosquit tigre o mosca: 2060,86 €; – periodomèstics: 4198,20 €
 • Periodomèstics: 13.000 €
 • Pla especial d’inversions municipals 2015: millora del camí d’accés a les voltes: 22.999 € de caràcter singular extraordinari o urgent: construcció canonada d’aigua a les voltes 19.000€.