2019

Subvencions Diputació de Tarragona 2019

  • PAM 2019. Renovació entrada d’accés al nou vial “LES COSTES”. Iimport subvenció:  14.171,85 euros
  • PAM: Renovació de pavimentació d’un tram de la cruïlla entre el carrer Euterpe i el carrer del Roser, 14.171,85 €
  • PAM: Despesa corrent, 39.872,15 €
  • Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals: 2.469 €.
  • Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals: 11.400 €.
  • Realització de programes i activitats culturals: 623,55 €.
  • Actuacions per protecció de la salut pública: per a la seguretat a zones de banys (platges i piscines), 6.895,20 €.
  • Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà: edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 5.000 €.
  • Actuacions de protecció de la salut pública: per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de mosca negre, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides als voltants dels nuclis urbans i urbanitzats del Deltebre de l’Ebre i la seva assistència 2.229,18 €.
  • Actuacions de protecció de la salut pública: per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà 2.570,58 €.