Convocatòria de ple ordinari.

Convocatòria de ple ordinari.

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple ordinari.

Òrgan: Ple Sessió: Ordinària

Òrgan: Ple Sessió: Ordinària
President/a: Beatriz Mayordomo Pujol
Secretari/ària: Jordi Monros Garate
Dia: 26 d’octubre de 2023
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

ORDRE DEL DIA
Àrea d’Alcaldia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple 9/2023, extraordinari i urgent, d’organització 2023-2027
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 302 al núm. 378 de 2023

Àrea de Secretaria
3. Aprovació, si escau, de la consulta pública prèvia sobre proposta d’ordenança servei aigua.
4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals que regulen els impostos corresponents a l’IBI urbà, l’IBI Rústic, l’IVTM, i les taxes de recollida d’escombraries, cementiri i piscina municipal.

Mocions

Precs i Preguntes