Subvenció de la Diputació en relació a la Covid-19

Subvencions destinades als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19, 15.780,13 €.