Romanent PAM 2018 – Subvenció per a la renovació del paviment. Any 2023.

Romanent PAM 2018 – Subvenció per a la renovació del paviment. Any 2023.

ROMANENT PAM 2018 – RENOVACIÓ DEL PAVIMENT EXISTENT EN PART DELS CARRERS MOSSÈN CINTO VERDAGUER I CATALUNYA 2023.
S’ha renovat el paviment del carrer Mossèn Cinto Verdaguer per un import de 28.675,75 €. Dels quals 27.529,04 € han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona.”

 

 

ABANS I DESPRÉS DE L’OBRA

  

 

 

Veure subvencions de la Diputació de Tarragona 2023 AQUÍ