2021

Nom de la línia de subvenció: convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

Actuació subvencionada: Actes commemoratius del 50è aniversari del Poliesportiu de Riudecols.

Financiat per: Diputació de Tarragona.