Convocatòria de ple ordinari 25-04-2024

Convocatòria de ple ordinari 25-04-2024

L’Ajuntament de Riudecols convoca el ple ordinari.

Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Beatriz Mayordomo Pujol
Secretari/ària: Carlos Ledo Pérez
Dia: 25 d’abril de 2024
Hora d’inici: 20:30
Lloc: Sala de Plens-Casa de Cultura

 

Ordre del dia:

Àrea d’Alcaldia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari de 16 d’abril de 2024
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 6 al núm. 243 de 2024
3. Informació d’Alcaldia

Àrea de Secretaria
4. Donar compte de l’informe 36/2023 de la sindicatura (Exp. 755/2023)
5. Donar compte del cost efectiu dels serveis (Exp. 904/2023)
6. Donar compte de l’informe de morositat 2023 (Exp. 194/2024)
7. Aprovació del conveni, acord comú, de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants
8. Aprovació de la certificació única de les obres de “Reforma de l’espai de joc i d’esport de la urbanització RiuClub”
9. Aprovació inicial del pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI)
10. Moció d’Esquerra Republicana de Catalunya en suport de la pagesia
Precs i preguntes.

BEATRIZ MAYORDOMO PUJOL
Alcaldessa de Riudecols