Licitació del Bar del Poliesportiu de Riudecols

Licitació del Bar del Poliesportiu de Riudecols

L’Ajuntament de Riudecols inicia el període de presentació d’ofertes per a l’explotació del servei de bar de la piscina municipal, per la temporada d’estiu 2022.

Consulteu el Plec de Clàusules administratives on trobareu la informació detallada:

Adreça d’Internet del perfil del contractant:

contractaciopublica.gencat.cat

La documentació s’haurà d’entregar a l’Ajuntament de Riudecols, segons s’indica als Plecs, abans del 30 de maig

Per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament.