Licitació del bar La Sala

Licitació del bar La Sala

Ja es poden presentar les ofertes per la licitació del bar la Sala. El termini finalitza el 13 de gener 2022 i l’obertura de sobres es realitzarà el dia 17 de gener.

Per consultar les Bases i el Projecte a executar ho podeu realitzar a través del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=332334&idens=4312860009

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Les persones  interessades  a  prendre  part  en  aquest  procediment  han  de  presentar  la  seva proposició  i  la  documentació  exigible,  dins  el  termini  establert,  de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament de Riudecols, ubicades al  C/ de la Parra núm. 2, de dilluns a divendres, en l’horari d’atenció al públic que és el següent:

-Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores.

-Dilluns de 17 a 19 hores.

També es podran presentar les sol·licituds mitjançant la instància telemàtica a través de la següent adreça:

 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=754&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica