Millorem el procés de reciclatge amb un contenidor per l’oli vegetal

Millorem el procés de reciclatge amb un contenidor per l’oli vegetal
Dintre de les millores de la recollida selectiva, hem iniciat la instal·lació d’un nou contenidor de recollida d’oli vegetal. Una instal·lació amb la qual es preveu facilitar a la ciutadania el correcte reciclatge d’aquest residu. El nou sistema de recollida d’oli vegetal domèstic usat, permetrà recollir i reciclar més.
 
L’oli, sigui de fregir, cuinar, llaunes o pots de conserva, s’haurà de guardar en una ampolla de plàstic tancada i dipositar-lo al contenidor específic per aquest residu. Un cop el contenidor estigui ple, una empresa externa en farà la gestió i el posterior aprofitament. No està permès barrejar l’oli amb altres productes o llençar al contenidor oli de motor.
 
Cal destacar que l’oli vegetal és un residu contaminant que es produeix a totes les cuines de les nostres llars i, si es recull portant-lo al gestor adequat, passa a ser un residu aprofitable, del qual es pot produir biodièsel, productes de cosmètica i productes d’alimentació animal. Si no es recicla i s’aboca a la pica o al vàter, esdevé una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals. Un litre d’oli pot contaminar fins a mil litres d’aigua.
 
Aquest nou contenidor està ubicat al carrer del Roser, al costat del contenidor del vidre.