Nota informativa sobre la nova exempció de l’IBI pels béns immobles de naturalesa rústica

Nota informativa sobre la nova exempció de l’IBI pels béns immobles de naturalesa rústica

Consulta el següent enllaç per conèixer amb més profunditat l’exempció de l’IBI pels béns immobles de naturalesa rústica per al recolzament del sector agrari i les explotacions afectades per la sequera.

https://www.acm.cat/juridic/nota-informativa-nova-exempcio-ibi-bens-immobles-naturalesa-rustica-mesures-urgents-recolzament-agricultura-sequera